Wyroki partyjnych sędziów

Wyroki wydawane przez sędziów wybranych przez ministra sprawiedliwości nie będą sprawiedliwe. Wszyscy pamiętamy sprawę Sebastiana, kierowcy seicento, który uczestniczył w wypadku z Beatą Szydło.

Z machiną aparatu przymusu państwowego nikt nie ma szans, ale to wolne sądy stoją na przeszkodzie zapędom władzy wykonawczej w budowie państwa policyjnego.

Państwo policyjne w budowie

Brak kontroli sądowej nad działaniami policji czy służb specjalnych to kolejny krok w budowaniu państwa policyjnego. Najpierw ustawa o policji, potem tzw. ustawa antyterrorystyczna, która traktuje każdego obywatela jak potencjalnego terrorystę, a teraz przejęcie sądów.

Skorumpowani politycy

Polityk, który jest przełożonym sędziego, nie musi się obawiać kary za swoje czyny. Mianowanie i odwoływanie sędziów przez polityka nieuchronnie zmierza do braku kontroli sądowej nad politykami.

Władza zawsze demoralizuje, korupcja w polityce jest powszechna, a brak kontroli sądowej tylko ten problem powiększy.