Skorumpowani politycy

Polityk, który jest przełożonym sędziego, nie musi się obawiać kary za swoje czyny. Mianowanie i odwoływanie sędziów przez polityka nieuchronnie zmierza do braku kontroli sądowej nad politykami.

Władza zawsze demoralizuje, korupcja w polityce jest powszechna, a brak kontroli sądowej tylko ten problem powiększy.